fbpx

Login

Увод – Микрофони

Думата микрофон произлиза от старогръцки μικρός (малък) и φωνή (звук) и преобразува акустичният звук в електрически сигнал (електроакустичен преобразувател). Историята на микрофоните започва през 1861 с първия контактен микрофон на Йохан Филип Райс. Той успява, чрез изработения от него апарат да предаде звук чрез електрически сигнал. През 1876 година Александър Бел патентова телефона. Неговият апарат се различава от този на Райс по начина на електроакустичното преобразуване. През 1877 година Едисон изобретява въглеродния микрофон, който почти до 1970 година намира приложение в телефонните апарати, като по-късно е заместен от пиезоелектрични керамични елементи. През 1878 г. Сименс патентоват електродинамичният микрофон. Следват и други предложения за преобразуване, но основна пречка е липсата на метод за усилване на слабото напрежение създавано от микрофоните. Вместо това се използват различни рупори в опит за звукоусилване. С появата на вакуумната лампа на Де Форест през 1906 този проблем е преодолян, като развитието и производството на микрофони получава нов тласък.

През 1916 година е изработен първият прототип на кондензаторен микрофон. През 1930 година Хари Олсън от RCA (Radio Corporation of America) конструира първият лентов микрофон. През 30те години на 20 век Георг Нойман изобретява и успява да въведе в серийно производство първия кондензаторен микрофон CMV3.

Устройство

Преобразуването на звуковата вълна в електрически сигнал, може да се раздели на два етапа. При първият етап акустичната енергия се преобразува в механична енергия, като звуковата вълна принудително разтрептява микрофонната мембрана. В рамките на първия етап решаващо значение има видът на микрофонната капсула (transducer type).

Втората стъпка е свързана с преобразуването на механичната енергия в електрическа енергия. При нея трептенето на мембраната на микрофонната капсула се преобразува в електрически сигнал (cartridge type).

Всеки микрофон работи като приемник на звуково налягане (pressure microphone, Druckempfänger) или като приемник на градиент на звуково налягане (pressure-gradient microphone, Druckgradientempfänger), в зависимост от капсулата, която се използва. И двата вида имат своите преимущества и недостатъци, като употребата им зависи от конкретната творческа задача, акустичните условия на помещението и т.н.

SEE ALL Add a note
YOU
Add your Comment
 

Информация за инструктора

Търсене на курсове

Статии

© Centeo Group All rights reserved. dTorium - Онлайн Курсове и Семинари 
X