fbpx

Login

Приемник на звуково налягане

Ако опънете тънко фолио над чаша ще получите капсула от вида приемник на звуково налягане. В този случай фолиото ще реагира по следния начин: ако външното налягане е по-голямо от вътрешното ще потъва и обратното – при по-високо вътрешно налягане фолиото ще се деформира навън. Решаващото при тази конструкция на капсулата е мембраната да затваря напълно капсулата. С цел избягването на нежелани влияние на атмосферното налягане, се прави тънък отвор в капсулата, който да изравнява външното налягане с това в затворения въздушен обем. Този отвор се нарича капиляр.

При идеалният приемник на звуково налягане, мембраната му се разтрептява от всяка звукова вълна, независимо от посоката от която тя достига капсулата. Това прави микрофона ненасочен или микрофон с кръгова характеристика на насоченост (Omnidirectional).

Ако звукова вълна идва от противоположната страна на микрофонната мембрана и нейната дължина е по-малка от дължината на капсулата, тя ще рефлектира в корпуса, като по този начин ще се получи акустична сянка пред мембраната. В резултат на това мембраната ще се отклонява по-малко, което ще доведе и до по-слаб електрически сигнал. Следователно колкото е по-малка капсулата на един приемник на звуково налягане, толкова по-слаба е неговата насоченост в областта на високите честоти.

 

 

Мембраната на приемник на звуково налягане ще се отклонява при ниски и средни честоти по един и същи начин, независимо от коя посока пристига звуковата вълна, като на изхода ще имаме същото напрежение.

Съотношението между въздействащото звуково налягане и изходното напрежение на един микрофон наричаме чувствителност на микрофона. Когато тази чувствителност се представи в полярна диаграма, можем да разберем характеристиката на един микрофон и респективно видът на неговата капсула.

 

 

– Приложение на микрофони от вида приемник на звуково налягане

Микрофоните от този тип предават без проблем ниски честоти, като долната граница зависи от големината на капиляра. Ако този отвор липсва долната граница би се свела до 0 Hz и микрофонът ще работи като барометър. Тези микрофони са много подходящи за запис на инструменти с изразени ниски честоти и главно намират приложение в студийната работа. При ползването на микрофони със затворена капсула трябва да се има предвид, че те предават не само директния звук, но и дифузното звуково поле. Поради тази причина е изключително важна хубавата акустика на помещението в което се работи.

– Поведение на приемник на звуково налягане в свободно и дифузно звуково поле

Когато микрофон със затворена капсула се постави в свободно звуково поле* (където директния звук преобладава над отразения) при честоти с дължина на звуковата вълна близка до диаметъра на микрофонната мембрана, се получава граничен резонанс. В следствие на този резонанс се наблюдава чувствително повишение на сигнала в честотната област от 6 до 12 kHz. Обратно, когато приемник на звуково налягане се постави в дифузно звуково поле (където отразения звук преобладава над директния), имаме сериозен спад във високите честоти. Това се дължи на описаният по-рано ефект при който се получава акустична сянка пред мембраната, за звукови вълни достигащи от задната част на капсулата.

В тази връзка трябва да се има предвид, че повечето производители на студийни микрофони с цел постигане на линейна честотна характеристика в свободно звуково поле, изравняват последствията от този акустичен ефект. Ако поставим този микрофон в дифузно звуково поле спадът в областта на високите честоти ще бъде още по-изразен. За преодоляването на описаният проблем някои фирми предлагат различни капсули за свободно и дифузно звуково поле. Например капсулата Shoeps MK 2g е предназначена за близък звукозапис, а MK 3g за позициониране извън хал-радиуса.

* Свободното и дифузното звуково поле се разделя от така нареченият хал-радиус или граничен радиус при който звуковото налягане на прекия и отразения звук се изравняват. Съответно в свободното звуково поле в близост до звукоизточника прекият звук преобладава и обратното – в дифузното звуково поле преобладава отразеният звук.

SEE ALL Add a note
YOU
Add your Comment
 

Информация за инструктора

Търсене на курсове

Статии

© Centeo Group All rights reserved. dTorium - Онлайн Курсове и Семинари 
X