fbpx

Login

Приемник на градиент на звуково налягане с кардиоидна характеристика

Конструкцията на приемник на градиент на звуково налягане (pressure-gradient transducer) e много по-комплексна и сложа от тази на приемник на звуково налягане. Тук не само предната част на микрофонната мембрана, но и задната част е изложена на влиянието на звуковото поле. Чрез странични отвори в капсулата наречени „портове” звуковата вълна достига до задната страна на микрофонната мембрана. Мембраната се отклонява (разтрептява) чрез разлика в звуковото налягане пред и зад нея. Това различно звуково налягане от двете страни се получава поради различната фаза на звуковата вълна, която достига със закъснение задната част на мембраната.

 

Когато звуковата вълна достига фронтално мембраната по нулевата ос, за да достигне до обратната и страна е необходимо да измине допълнително разстояние. Различните микрофонни производители контролират това разстояние (забавяне) чрез изграждането на различни акустични лабиринти. Така се постига желаната фазова разлика, която е различна при отделните честоти.

Нека да си представим, че звукова вълна с определена честота достига микрофонната капсула от задната и страна. Ако изминатото разстояние до предната и задна страна на мембраната е еднакво, то бихме имали две звукови вълни с една и съща фаза, които взаимно се погасяват. В този случай наблюдаваме изравняване на налягането върху мембраната, в резултат на което тя не се отклонява и на изхода не получаваме напрежение. Следователно чувствителността на микрофона към дадената звукова вълна (честота), достигаща от задната страна на капсулата, е нулева*.

В зависимост от това как е изработен акустичният лабиринт за забавяне на звуковата вълна може да се получи асиметрична осмица или по-известна като супер- и хиперкардиоида.

Суперкардиоидна характеристика на насоченост на приемник на градиент на звуково налягане при 1000 и 8000 Hz
Суперкардиоидна характеристика на насоченост на приемник на градиент на звуково налягане при 1000 и 8000 Hz

Приемниците на градиент на звуково налягане имат предимството да са максимално чувствителни към звукови вълни, достигащи мембраната фронтално по нулевата ос на насоченост и по-малко чувствителни спрямо странично разположени звукоизточници.

Един от съществените недостатъци на този тип капсула е честотната зависимост при разтрептяване на мембраната. С увеличаване дължината на вълната (т.е. звук с по-ниска честота) разликата в звуковото налягане от двете страни на мембраната намалява, в следствие на което нейното отклонение е по-малко, съответно напрежението на изхода на микрофона за тази честота е по-малко. Това води до определена слабост в областта на ниските честоти. В това отношение приемниците на звуково налягане са много по-добри поради факта, че звуковото налягане упражнява своята сила само от едната страна на мембраната и не е честотно зависимо.

Разположен в дифузно звуково поле, приемникът на градиент на звуково налягане проявява още по-отчетлива слабост в областта на ниските честоти. Този недостатък може да се компенсира частично, когато микрофонът с капсула от този вид се разположи в близост до звукоизточника. Тогава се проявява „ефекта на близката зона” (proximity effect), за който ще стане дума малко по-късно.

Приблизително 80 процента от всички микрофони са с капсула от полуотворен вид , съответно с характеристика на насоченост кардиоида, хиперкардиоида и суперкардиоида. Тези микрофони се използват тогава, когато е необходимо по-добро разделение между каналите (предимно в записа на поп-музика, но и на класическа музика също). При озвучаване приемникът на градиент на звуково налягане е изключително полезен поради по-високият си праг на обратна връзка (микрофония). Тогава най-нечувствителната му част е насочена към звуковите монитори на сцената.


* Разбира се даденият пример е илюстративен. На практика затихването на звукови сигнали достигащи от задната страна на микрофонната капсула може да бъде много голямо, но не и напълно.

SEE ALL Add a note
YOU
Add your Comment
 

Информация за инструктора

Търсене на курсове

Статии

© Centeo Group All rights reserved. dTorium - Онлайн Курсове и Семинари 
X