fbpx

Login

Приемник на градиент на звуково налягане с характеристика „осмица”

В описаният дотук приемник на градиент на звуково налягане, капсулата е полуотворена, като от задната и част звуковата вълна не може да достигне директно микрофонната мембрана. Приемникът на градиент на звуково налягане с характеристика на насоченост „осмица” разполага с отворена капсула, като при нея звуковата вълна може да достигне мембраната безпрепятствено от две страни.

Трябва да се има предвид, че главната ос на микрофон от подобен тип е винаги на 90° спрямо оста по дължина на микрофона. Приемниците на градиент на звуково налягане с характеристика на насоченост „осмица” са еднакво чувствителни както по основната си ос, така и на 180°, но специфичното е че звуковата вълна от обратната страна на мембраната, на изхода на микрофона е с обърната фаза.

Микрофоните с характеристика на насоченост осмица се използват сравнително рядко в практиката, като при озвучаването нямат приложение. Въпреки това те имат едно основно предимство – най-малко зависими са честотно в тяхната характеристика на насоченост. Поради конструкцията на капсулата си почти не се получава акустична сянка или други изкривявания от този тип. Това дава възможност на тези микрофони да предават максимално добре както директен, така и дифузен звук.

Съществен недостатък на микрофоните с отворена капсула е слабостта им в областта на ниските честоти, която е още по-силно изразена в сравнение с капсулите от полуотворен тип.

SEE ALL Add a note
YOU
Add your Comment
 

Информация за инструктора

Търсене на курсове

Статии

© Centeo Group All rights reserved. dTorium - Онлайн Курсове и Семинари 
X