fbpx

Login

Лентови микрофони

Лентовите микрофони са базирани на същия индукционен принцип както динамичните микрофони. Поради тази причина попадат в същата група „електродинамични преобразуватели”. За индуциране на напрежение се използва нагъната алуминиева лента с дължина от 10 до 50 mm. Това означава, че индуцираното напрежение е още по-малко от това на динамичния микрофон, което води до по-голямо усилване на сигнала и внасянето на допълнителен шум.

Алуминиевата лента е опъната между полюсите на перманентен магнит. Звуковата вълна разтрептява лентата, като по този начин се индуцира напрежение, съответстващо на колебанията в звуковото налягане. Поради малкото напрежение което се индуцира, в микрофона е вграден трансформатор. Той има роля и за повишаване на изходния импеданс на микрофона. Така много малкият импеданс на алуминиевата лента (около 0,2 Ω) се трансформира до обичайните нива около 200 Ω.

Повечето лентови микрофони имат характеристика на насоченост осмица, защото звуковата вълна е с директен достъп до едната и другата страна на лентата. Чрез акустичен лабиринт за забавяне на звука се постига характеристика на насоченост хипер-кардиоида. Типичен представител е микрофонът на Beyerdynamic M160. Други популярни лентови микрофони са: Royer R121, AEA (Audio Engineering Associates) R44, Coles 4038.

Поради екстремно леката си алуминиева лента, тези микрофони предават много добре преходните процеси. Техният звук е много естествен и топъл, като във високите честоти са много по-убедителни от динамичните микрофони. Това ги прави отличен избор за оувърхеди или пък за запис на тромпет и тромбон. Също така е много подходящ за запис на ниски мъжки гласове, но трябва да се има предвид, че е много чувствителен към консонантите „п” и „б”, заради лекото закрепване на лентата. Когато лентов микрофон се използва за запис на вокал, задължително се поставя поп-филтър.

При експлоатацията на лентови микрофони трябва да се избягват каквито и да било сериозни сътресения. По-голям въздушен порив може да повреди алуминиевата лента, което практически води до унищожаването на микрофона. Също така трябва да се внимава да не се подава фантомно захранване към него!

SEE ALL Add a note
YOU
Add your Comment
 

Информация за инструктора

Търсене на курсове

Статии

© Centeo Group All rights reserved. dTorium - Онлайн Курсове и Семинари 
X