fbpx

Login

Други микрофони

Пиезоелектричен микрофон

Преобразуващият елемент на един пиезоелектричен микрофон е керамична или кристална плочка. Приложеното от вън налягане води до разместване на зарядите вътре в кристалната решетка. Така се получава напрежение което е пропорционално на външното налягане. Този ефект на поляризация на диелектрични материали е открит и описан от френските физици Жак и Пиер Кюри през 1880 г. и е наречен пиезоелектричен ефект (от старогръцки πιέζειν, което означава натиск). Този ефект се оказва обратим и се среща като приложение в някои високоговорители*.

Поради неубедителните им качества на преобразуване, тези микрофони нямат приложение в студийната работа. Те обаче вършат много полезна работа при изпълнения на живо и наличие на озвучаваща система. Обикновено се закрепват на магаренцето или във вътрешната част на резонаторната кутия на акустичен бас или китара, като така предават трептенето на корпуса на инструмента, предизвикано от своя страна от трептенето на струните. Поради това че пиезо-тонотнемателите имат много високо вътрешно съпротивление е необходим усилвател с високоомен вход за предаване на сигнала. Поради това, че те преобразуват директно трептенето на инструмента и не преминава през въздуха, опасността от микрофония е сведен до минимум. Това ги прави много полезни при озвучаване, въпреки че имат определена слабост в областта на високите честоти. Пиезо-адапторите не се нуждаят от външно захранване.

Въгленов микрофон

Въгленовият или въглероден микрофон е микрофонът произведен в най-голямо количество. Причината за това е употребата му в телефонната индустрия. До 80-те години на XX век този микрофон се вгражда във всеки телефонен апарат. Основен недостатък е неговата честотна ограниченост: от около 300 Hz до 3 kHz. Поради тази причина той не намира приложение в съвременната тонрежисьорска работа.

Принципът на действие е следният: натискът който упражнява мембраната променя електропроводимостта на въглеродният гранулат разположен в капсулата. Подобно на кондензаторните микрофони, и тук е необходимо постоянно напрежение за да функционира. Поради променящото се съпротивление на микрофонната капсула, след изходното съпротивление RA се получава променливо електрическо напрежение, пропорционално на колебанието на микрофонната мембрана. Изкривяванията при този тип микрофони достигат до 40% (за сравнение при кондензаторните микрофони е от порядъка на 0,5%), но въпреки това разбираемостта остава на задоволително ниво. Много ниската му себестойност го превръща в незаменимо решение за телефонната индустрия.

Оптичен микрофон

Принципът на работа на оптичните микрофони е следният: от източник светодиот, светлината се насочва с помощта на оптично влакно към задната част на светлоотразяваща мембрана. Една част от отразената светлина през друго оптично влакно се насочва към светлинен сензор. Получените колебания при осветяването на сензора са пропорционални на трептенето на микрофонната мембрана.

Огромно предимство на този вид микрофони е пълната им резистентност към паразитни електромагнитни полета. Въпреки това все още нямат приложение в професионалната звукова техника.


* Пиезо-високоговорители се използват за възпроизвеждане на високи честоти.

 

SEE ALL Add a note
YOU
Add your Comment
 

Информация за инструктора

Търсене на курсове

Статии

© Centeo Group All rights reserved. dTorium - Онлайн Курсове и Семинари 
X