fbpx

Login

Динамичен микрофон

Начинът по който трептенето на микрофонната мембрана се трансформира в електрически сигнал може да бъде няколко вида. В зависимост от конкретният вид (cartridge type), микрофоните проявяват различни качества и намират различно приложение в практиката.

Динамичният микрофон или електродинамичен микрофон работи на принципа на електромагнитната индукция при която механичните движения на звукова бобина в постоянно магнитно поле се преобразува в електрическо напрежение. Този принцип на преобразуване е познат от устройството на повечето високоговорители, но за разлика от тях преобразуването е в обратна посока. Към електродинамичния принцип на преобразуване може да се добавят и лентовите микрофони, но те ще бъдат разгледани отделно. В практиката понятието “динамичен микрофон” не включва лентовите микрофони.

Динамичните микрофони имат мембрана, на чиято задна част е закачена бобина с медна намотка. Ако мембраната се разтрепти в резултат на променливо звуково налягане, звуковата бобина извършва същите движения, като тези на мембраната. Звуковата бобина потъва в магнитното поле на постоянен магнит, който е статично свързан с микрофонната капсула. При движението на звуковата бобина в магнитното поле се индуцира променливо напрежение, което е приблизително пропорционално на това на мембраната и съответно на променливото звуково налягане.

Поради относителната си издръжливост на сътресения, динамичният микрофон е предпочитан за работа при озвучаване. Разбира се сериозен фактор е сравнително ниската цена на микрофоните от този тип, което е много важно с оглед на реалната опасност от повреда при ежедневната сценична работа.

Чувствителен недостатък на динамичните микрофони е тежестта на мембраната, което е причинено от закачената към нея звукова бобина. Теглото и в сравнение с това на лентовите и кондензаторните микрофони е значително по-голямо. Поради това динамичните микрофони не могат да следват достатъчно бързо резките колебания в звуковото налягане. Паралелно с по-бавното разтрептяване на мембраната се наблюдава и по-бавно затихване. Бавните преходни процеси изкривяват сигнала, като го оцветяват честотно*. Голямата маса на мембраната при динамичните микрофони причинява и тяхната честотна нелинейност, която е много по-изразена в сравнение с кондензаторните микрофони.

Честотна характеристика на типичен динамичен микрофон (Shure SM58)
Честотна характеристика на типичен кондензаторен микрофон с голяма мембрана (AKG C414)

Честотните изкривявания при динамичните микрофони се използват от производителите, като подсилвайки този ефект се получава определена „звучност”, която ги прави в малка или голяма степен профилирани. Например при записът на комплект барабани, извличането на максимално достоверен звук не е търсеният резултат. По-скоро идеята е да се постигне максимално плътен и същевременно пробивен звук. Най-подходящ пример е касата при която основният резонанс на корпуса е около 100 Hz, а на кожата между 2 и 5 kHz. Ако погледнем честотната характеристика на два от най-популярните микрофони за запис на каса AKG D112 и Shure Beta 52, ще установим повишение именно в тези честотни области.

Динамичните микрофони имат едно основно предимство пред кондензаторните: могат да понесат по-високо звуково налягане. Поради тази си особеност са много подходящи за запис на музикални инструменти, като например каса или тромпет. Принципно от техническа гледна точка е възможно създаването на кондензаторни микрофони, които да достигат подобни нива без сериозни нелинейни изкривявания, но това е свързано с огромни разходи при конструирането и изработването на такъв модел.

За да се компенсира влиянието на паразитни магнитни полета, в електродинамичните микрофони се монтира втора, неподвижна (статично закрепена към корпуса) бобина или така наречената брумкомпенсаторна бобина. Тя е навита в противоположна посока на звуковата бобина, като нейните параметри (диаметър и брой намотки) са едни и същи. По този начин паразитните полета въздействащи върху микрофона се дефазират от двете бобини, оставяйки незасегнат полезният сигнал. На подобен принцип са изградени и брумкомпенсаторите в електрическата китара (пикъп от вида Humbucker).

Повечето динамични микрофони са с полуотворени капсули (приемник на градиент на звуково налягане), което е вследствие на по-голямата им употреба в озвучаването, където са необходими насочени микрофони с цел избягване на обратна връзка. В студийната работа, насочеността е необходима за да се постигне по-добро разделение между каналите. Все пак има модели със затворени капсули (приемник на звуково налягане), като например Sennheiser MD21 U и Beyerdynamic M58

Обикновено изходният импеданс на динамичните микрофони при честота 1 kHz е от порядъка на 200 Ω. Важно е изходният импеданс на микрофона да е чувствително по-малък от входния на пулта! Поради тази причина съвременните пултове се конструират с входен импеданс от порядъка на 2-3 kΩ, чрез което се гарантира безпроблемното включване на всеки микрофон предлаган на пазара.

За да се провери функционалността на един динамичен микрофон може да се използва многофункционален измервателен уред, като се измери съпротивлението между 2ри (Hot) и 3ти пин (Cold) на XLR конектора. Ако се измерят стойности в порядъка на 200- 800 Ω, тогава микрофонът е със запазена функционалност.


* Невъзможността на мембраната да следва акустичните трептения води до появата на допълнителни честоти, които не съществуват в първоначалния звуков сигнал. В резултат на тези особености полученият звук е допълнително „оцветен”, като това е най-чувствително в обертоновете.

SEE ALL Add a note
YOU
Add your Comment
 

Информация за инструктора

Търсене на курсове

Статии

© Centeo Group All rights reserved. dTorium - Онлайн Курсове и Семинари 
X