fbpx

Login

Плутон 1 ЕООД провежда семинари по счетоводно, данъчно и осигурително законодателство, по трудово законодателство и др. от 1990 година.

Участието в нашите семинари допринася за повишаване на знанията и квалификацията на специалистите, работещи в тази област, както и за по-лесното възприемане на голямата по обем и понякога противоречива нормативна база.

Лекторите, които ползваме са водещи експерти в съответната област, доказани специалисти и добри педагози, които умело съчетават теорията и практиката.

Богатият опит, който имаме в тази област и обратната информация от участници в семинарите ни носят удовлетвореност и увереност в полезността на предоставяните от Плутон 1 ЕООД услуги по обучение.

Course Curriculum

ЗКПО
Представяне на съдържанието ЗКПО 00:08:00
Промени в ЗКПО за 2020 : Изходящи трансфери на активи и дейности 00:31:00
Промени в ЗКПО за 2020 : Входящи трансфери 00:10:00
Промени в ЗКПО за 2020 г.: Възможност за разсрочване на данъка при напускане 00:11:00
Промени в ЗКПО за 2020 г.: Трансфер на услуги 00:13:00
Промени в ЗКПО за 2020 г.: Хибридни несъответствия 00:09:00
Промени в ЗКПО за 2020 г.: Слаба капитализация – разходи за лихви по финансов лизинг и банкови заеми, когато лизингът/кредитът е гарантиран или обезпечен едновременно от лизингополучателя/кредитополучателя и от свързано лице 00:14:00
Промени в ЗКПО за 2020 г.: Разходи за ремонт, подобрение или изграждане на публична инфраструктура 00:21:00
Промени в ЗКПО за 2020 г.: Неизпълнение на изискванията за инвестиране на преотстъпен данък 00:07:00
Казуси, свързани с годишното данъчно приключване за 2019г. 00:37:00
Промени в годишната данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО, произтичащи от измененията в закона в сила от 01.01.2019 : Данъчно третиране на договори за оперативен лизинг съгласно МСФО, при лизингополучатели 00:07:00
Промени в годишната данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО, произтичащи от измененията в закона в сила от 01.01.2019 : Правило за ограничаване на приспадането на лихви и промени в режима за регулиране на слабата капитализация 00:05:00
Промени в годишната данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО, произтичащи от измененията в закона в сила от 01.01.2019г : Определяне на данъчния финансов резултат в случаите на контролирано чуждестранно дружество 00:05:00
Ред за подаване на ГДД по чл. 92 от ЗКПО, на ГОД по ЗСт и на декларация в АВ от лица, които не са осъществявали дейност 00:02:00
ЗАКОН ЗА ДАНЪЦИТЕ ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА
Представяне на промените в ЗДДФЛ за 2020г 00:03:00
Справка по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ 00:42:00
Справка по чл. 73, ал. 6 от ЗДДФЛ 00:09:00
Промени в годишната данъчна декларация 00:10:00
Други промени в ЗДДФЛ, в сила от 01.01.2020г 00:19:00
Годишни задължения на работодателите за 2019г 00:21:00
Годишни задължения на предприятията за 2019 00:08:00
Промени в годишната данъчна декларация за 2019 г. и въпроси от участниците в семинара 00:20:00
Изменения и допълнения в ЗДДС, в сила от 1 януари 2020 г.
Изменения и допълнения в ЗДДС, в сила от 1 януари 2020 г. 03:43:00
Законодателни промени в осигурителното законодателство за 2020
Законодателни промени в осигурителното законодателство за 2020 03:46:00
Apply for Course
873 STUDENTS ENROLLED

Информация за инструктора

Търсене на курсове

Статии

© Centeo Group All rights reserved. dTorium - Онлайн Курсове и Семинари 
X