• 5( 1 ОТЗИВА )
    199 ОБУЧАВАЩИ СЕ

    Думата микрофон произлиза от старогръцки μικρός (малък) и φωνή (звук) и преобразува акустичният звук в електрически сигнал (електроакустичен преобразувател). Историята…

    БЕЗПЛАТНО